Ochrona danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się z ochroną danych osobowych, zasadami i prawami, jakie przysługują odwiedzającemu stronę internetową w zakresie przeglądania serwisu www.vegmania.sk oraz klientowi nabywającemu usługę (dalej jako kupujący) w związku z RODO ( Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) poprzez niniejszą prezentację internetową operatora

Pavel Ovesný
siedziba firmy Velká Kraš 142, kod pocztowy 790 58, Republika Czeska
Numer identyfikacyjny: 732 91 544
kontakt e-mailowy: pavel@wegmania.pl

Oświadczam, że jako administrator Twoich danych osobowych wypełniam wszelkie obowiązki prawne wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO, a co za tym idzie, że:
Twoje dane osobowe będę przetwarzać wyłącznie na podstawie ważnej przyczyny prawnej, tj. uzasadnionego interesu, realizacji umowy oraz obowiązku prawnego lub zgody. Zgodnie z art. 13 RODO wypełniam obowiązki informacyjne jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, będę umożliwiał i wspierał Cię w realizacji i realizacji Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i RODO.

Przechowywanie plików cookie
Odwiedzający stronę i kupujący wyrażają zgodę na przechowywanie tzw. plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Używam plików cookie do pomiaru ruchu na stronie i dostosowywania wyświetlania strony w celu poprawy usług dla odwiedzających witrynę. Możesz wyłączyć obsługę plików cookie bezpośrednio w swojej przeglądarce.

Wysyłanie biuletynu
Odwiedzający witrynę dobrowolnie wyrażają zgodę na wysyłanie biuletynu Wegmania.pl (które może zawierać ogłoszenia biznesowe) i udostępniają swoje dane osobowe drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.vegmania.cz. W celu wysyłki newslettera zbieram Twoje imię, nazwisko i adres e-mail. Newsletter będzie wysyłany do kupującego drogą e-mailową uzyskaną w wyniku zamówienia usług, wyłącznie na podstawie jego zgody. W obu przypadkach odbiorcy mogą w dowolnym momencie odwołać tę zgodę, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na końcu każdego wysłanego biuletynu.